עמותת אלבאכור

לקידום ילדים בגיל הרך בחברה הערבית בנגב

עמותת אלבאכור נוסדה על ידי אנשי ונשות מקצוע מתחומי ידע שונים, מומחים/ות בתחום הגיל הרך , מהחברה הערבית והיהודית בנגב.

אנחנו מפתחים מודלים מותאמי תרבות וקהילה לילדים בגיל הרך ומשפחותיהם ומפעילים אותם. בנוסף, שותפים בחשיבה ומוציאים לפועל של תוכניות עבור עמיתים ושותפים לדרך.

החזון שלנו

leaf

השבת תחושת שליטה פנימית להורים ולקהילה כולה, נוכח השינויים והתמורות המתחוללים בה בצומת המפגש שבין חברה מסורתית לחברה מודרנית.

leaf

הקניית ביטחון וחוסן פנימי ביכולת להשפיע ולקדם את ההתפתחות של ילדיהם מלידתם ועד בגרותם.

leaf

אנו משקיעים מחשבה רבה באופן שבו ניתן לשמר פרקטיקות מסורתיות של גידול ילדים והורות תוך התאמתן למציאות המשתנה.

את הערסל שלחה לי סבתא, את הרוח שלח אלוהים, להתנדנד יש אותי, אבל מי יקרב את העצים?

של סילברסטיין

המטרה שלנו

קידום העשייה והשיח הציבורי בנושא חשיבות ההתערבות בגיל הרך ומתן תמיכה והעצמה להורים צעירים.

העמותה מעודדת ומחזקת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע ערבים ויהודים מתחומים שונים, ומסייעת בהעמקת הידע, הכשרה ופיתוח של כוח אדם מקצועי מקומי – תושבי הנגב.

פעוטות וילדים צעירים בחברה הערבית בנגב נעדרו לאורך שנים מהשיח הציבורי, וכנגזרת לא קיבלו את השירותים להם היו זקוקים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות (למעט שירותי טיפות החלב).

היעדרות מהשיח הציבורי דרמטית בעיקר בקבוצת הגיל לידה – שלוש. במהלך שנים אלו, הילדים כמעט ואינם נחשפים לשירותים בתחום החינוך והרווחה, הן על רקע מיעוט המענים והעדר הנגשה תרבותית, והן בשל תרבות של תת צריכה של שירותים אלו.

על רקע זה קמה עמותת אלבאכור

בחברה הבדואית בנגב 61,000 ילדים בגילאי לידה עד שש

קבוצת הגיל הזו מהווה 24% מכלל האוכלוסייה

הממוצע עומד על 6.8 ילדים לבית אב

36% מהילדים בגילאי 3-6 לא נמצאים במסגרת חינוכית

ע"פ ד"וח הג'וינט "מיפוי לגיל הרך בחברה הבדואית בנגב", פברואר 2015>

מכתבתי אלאולה

הספריה הראשונה שלי

הקמת רשת ספריות הדרכה והשאלה חדשניות ומודרניות לפעוטות בסניפי טיפת חלב במרחב הערבי בנגב, עם מעטפת דיגיטלית של קהילת קוראים וירטואלית.

התכנית מעודדת קריאה לילדים בגיל הרך ומחזקת את הקשר בין אימהות וילדיהן. בהמשך מתוכננת פרישת שירות למשפחתונים ומעונות יום. הפרוייקט מיושם במסגרת תכנית החומש של משרד הפנים.

משרד הבריאות – טיפות החלב, משרדי הרווחה, החינוך והפנים, רשויות מקומיות בחברה הבדואית, החברה למתנ"סים, הרשות לפיתוח הנגב, מטה היישום להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב  – משרד החקלאות, מרכז ניבראס לאוריינות – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי,   מתנדבים וקרנות שונות.

Previous
Next
צילום – נעמי גרשקוביץ
Previous
Next

אנא, וטיפלי

אני, וילדי

תכנית לאימהות ולילדים בגיל הרך בשילוב מלווה התפתחותית, אחות/עו"ס והרצאות אורח של מומחי תחום התפתחות הילד, בשילוב עם תכנית להעצמת נשים.

אגף הרווחה שגב שלום, המרכז לגיל הרך, קרן "בכבוד" התנועה הרפורמית.

הכשרות והשתלמויות

בניית אסטרטגיה ופיתוח מערך השתלמויות והכשרות כוח אדם בגיל הרך. העמותה מציעה השתלמויות בנושאים התפתחותיים של הגיל הרך לצוותים חינוכיים בחינוך הפורמלי והלא פורמלי, אחיות ורופאי ילדים.

leaf

התכנית הרפלקטיבית

תכנית רפלקטיביות לגננות, פסיכולוגים ועוס"ים ברשויות המקומיות בשיתוף עם היחידה לפסיכיאטריה של הילד, מרכז רפואי סורוקה
לפרטים נוספים

מי אנחנו

את העמותה מפעיל צוות מקצועי ומגוון המשלב אנשי אקדמיה ואנשי מעשה, מהאוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית בנגב.

אלבאכור ביססה את עצמה כגורם מקצועי משמעותי בתחומה, והצוות המקצועי של העמותה מוזמן לייעץ ולהציג סוגיות בפני גורמים רלוונטיים במשרד רוה"מ, חברי כנסת, מטה היישום להתיישבות ופיתוח כלכלי של הבדואים בנגב, וגופים וקרנות נוספים.

צוות העמותה

עמליה קוצ'ן

מנהלת תכניות

עמליה קוצ'ן

מ.א. לימודי מידע. אוניברסיטת בר-אילן, מלווה ספריות בתי ספר במגזר הבדואי, מפקחת לשעבר של ספריות ציבוריות מרצה לשעבר לספרנות. מכללת בית ברל ומכללת דוד ילין

מאיר סהר

פרויקטור ואיש כספים

מאיר סהר

עורך דין במקצועו, לשעבר מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב

שלומית סומך להמן

מנכל"ית העמותה

שלומית סומך להמן

תואר שני במדידה והערכה של תכניות חינוכיות, תואר ראשון בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תכנית שוורץ למנהלים וסגל בכיר, תואר ראשון בחינוך ולימודים כללים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
שלומית סומך להמן
מנכל"ית העמותה
מאיר סהר
פרויקטור ואיש כספים
עמליה קוצ'ן
מנהלת תכניות

הועד המנהל

גב' ג'ויס ענבי
חברת הועד המנהל
גב' ראדה אלעוברה
חברת הועד המנהל
גב' יעל מאייר אהרוני
חברת ועדת ביקורת
דר' פואד אלסנע
יו"ר העמותה
גב' אמינה אלעטאונה
חברת הועד המנהל
גב' ג'דיר האני
חברת הועד המנהל
רו"ח עיאד אבו עשיבה
חבר ועדת ביקורת

גב' ראדה אלעוברה

חברת הועד המנהל

גב' ראדה אלעוברה

גננת, מ.א. נווה מדבר, מ.א. ניהול מערכות חינוך, אוניברסיטת בר אילן

גב' ג'ויס ענבי

חברת הועד המנהל

גב' ג'ויס ענבי

בוגרת חינוך מיוחד בסמינר הקיבוצים ותארים בחינוך וניהול מערכות חינוך

גב' יעל מאייר אהרוני

חברת ועדת ביקורת

גב' יעל מאייר אהרוני

פסיכולוגית התפתחותית, היחידה לאבחון הילד ושיקומו, ביה"ח הפסיכיאטרי, באר שבע

דר' פואד אלסנע

יו"ר העמותה

דר' פואד אלסנע

רופא ילדים, מנהל מנהלת נגב דרומי, קופת חולים כללית, בוגר הפקולטה רפואה על שם רפופורט, הטכניון חיפה. יו"ר העמותה.

גב' אמינה אלעטאונה

חברת הועד המנהל

גב' אמינה אלעטאונה

גננת, מנהלת אשכול גנים, נווה מדבר, מ.א. שינוי חברתי ואמנויות, המכללה לחברה ואמנויות, נתניה.

גב' ג'דיר הני

חברת הועד המנהל

גב' ג'דיר האני

מנהלת מחלקת תיירות, קשרי קהילה ומדיה חברתית בפרויקט ואדי עתיר ובפיתוח כלכלי והעצמת נשים באג'יק מכון הנגב. פעילה במספר ארגונים למען שלום וחיים משותפים. כלת פרס סמי מיכאל, ונבחרה כאחת ה50 גיבורים מובילי שינוי בחברה הישראלית ע"י ידיעות אחרונות.

רו"ח עיאד אבו עשיבה

חבר ועדת ביקורת

רו"ח עיאד אבו עשיבה

צוות מייעץ

גב' אורלי קרוב
ועד מייעץ
מר אסא אלבג
ועד מייעץ
גב' דפנה צירולניק
חברת עמותה
עו"ס תהאני עוקבי
ועד מייעץ
דר' חנה זיידנברג
ועד מייעץ
פרופ' נעמה פוריה עצבה
ועד מייעץ
גב' באדרה אבו זרייק
ועד מייעץ

גב' אורלי קרוב

ועד מייעץ

גב' אורלי קרוב

מפקחת על טיפות החלב, דוקטורנטית, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מר אסא אלבג

ועד מייעץ

מר אסא אלבג

מנהל פרויקטים בחברת dbMotion, חברה העוסקת בטכנולוגיות רפואיות, בעל תואר שני מאוניברסיטת תל אביב בפילוסופיה ותרבות דיגיטלית, תואר ראשון במדעי המחשב מאוניברסיטת שמפיין ורמונט, תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת טנדון בניו יורק.

גב' דפנה צירולניק

חברת עמותה

גב' דפנה צירולניק

עו"סית, מ.א. אוניברסיטת בן-גוריון, רכזת משפחתונים (לשעבר) במ.מ. לקייה.

עו"ס תהאני עוקבי

ועד מייעץ

עו"ס תהאני עוקבי

מתמחה בטיפול דיאדי, מ.א. מטעם אוניברסיטת מקגיל, קנדה, תואר ראשון עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

דר' חנה זיידנברג

ועד מייעץ

דר' חנה זיידנברג

ראשת בית הספר לסיעוד בדימוס, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

פרופ' נעמה פוריה עצבה

ועד מייעץ

פרופ' נעמה פוריה עצבה

ראשת החוג לפסיכולוגיה התפתחותית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

גב' באדרה אבו זרייק

ועד מייעץ

גב' באדרה אבו זרייק

מקדמת בריאות – חברה בדואית, שרותי בריאות כללית. מנחת תזונה נכונה, אורח חיים בריא וגמילה מעישון

הבלוג של אלבאכור

פוסטים ועדכונים תקופתיים משולחנה של מייסדת העמותה שלומית להמן סומך.

כתבו עלינו!

חברים וחברות יקרים/ות שלנו באלבאכור בתכנית הרדיו של ערן זינגר "מרחאבית" עלה אייטם על התכנית שלנו "מכתבתי אלאולה – הספריה הראשונה שלי" ,תכנית רדיו חשובה

אלבאכור בדיגיטל

חברים.ות ושותפים.ות יקרים ויקרות,    בהמשך לפניות אלינו אני גאה לשלוח קישורים לפלטפורמה הדיגיטלית שלנו, על מגוון ערוציה.    את

פעילות בתקופת הקורונה

חברים.ות ושותפים.ות יקרים ויקרות. מגיפת הקורונה תפסה את העמותה שלנו בשיא פעילותה ובעיקר בכל הנוגע להרחבת פעילות תכנית "מכתבתי אלאולה

רשתות חברתיות

אנחנו מחוברים לקהילה בה אנחנו פועלים גם בערוצי הדיגיטל – דרך עמוד הפייסבוק והאינסטגרם שלנו, קבוצות ווצאפ ייעודיות וכמובן הבלוג שלנו כאן באתר. ברשתות החברתיות אנחנו גם משתפים עם העוקבים שלנו הפעלות ותכנים איכותיים לילדים, טיפים להורים, וכמובן עדכונים על פעילות העמותה.

צרו קשר

רוצים לתרום לעמותה? להצטרף לפעילות? סתם לקשקש? דברו איתנו!

שותפים ותומכים