Search
Close this search box.

עמותת אלבאכור

לקידום ילדים בגיל הרך בחברה הערבית בנגב (ע"ר)

להתפתחות בגיל הרך בחברה הערבית בנגב

העמותה נוסדה בשנת 2017 על ידי אנשי ונשות מקצוע מתחומי ידע שונים, מומחים/ות בתחום הגיל הרך , מהחברה הערבית והיהודית בנגב, אשר שמו להם למטרה לקדם את העשייה והשיח הציבורי בנושא חשיבות ההתערבות בגיל הרך.

החזון שלנו

החזרת תחושת השליטה הפנימית להורים ולקהילה כולה, תוך התמודדות עם השינויים והתמורות שעוברת הקהילה בצומת שבין חברה מסורתית לחברה מודרנית. הקניית ביטחון ועוצמה פנימית להורים ביכולתם להשפיע ולקדם את התפתחות ילדיהם, מילדות ועד בגרות. השקענו מחשבה רבה בפיתוח שיטות לשימור פרקטיקות מסורתיות של הורות וגידול ילדים, בהתאמה למציאות המשתנה.

המטרות שלנו

פיתוח מודלים מותאמי תרבות לילדים בגיל הרך והפעלתם בקהילה, העצמה והנגשת ידע ומידע להורים, אנשי מקצוע וקובעי מדיניות. עידוד וחיזוק של שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע בדואים ויהודים מפרופסיות שונות בנגב, העמקת הידע בקרב אנשי המקצוע והכשרה ופיתוח של כוח אדם מקומי.

משימתנו היא...

השבת תחושת שליטה פנימית להורים ולקהילה כולה, נוכח השינויים והתמורות המתחוללים בה בצומת המפגש שבין חברה מסורתית לחברה מודרנית. הקניית ביטחון וחוסן פנימי ביכולת להשפיע ולקדם את ההתפתחות של ילדיהם מלידתם ועד בגרותם.

פרויקטים

העמותה יוזמת תוכניות מובילות להורים וילדים כגון: "מכתבתי אלולה – הספרייה הראשונה שלי" – תכנית לעידוד קריאה בגיל הרך ושלל תוכניות נוספות.

אלבאכור

חדשות

הכשרות והשתלמויות

בניית אסטרטגיה ופיתוח תכנית קורס להכשרת אנשי מקצוע לגיל הרך.

אל-באקור מעביר קורסים בנושא התפתחות הילד לצוותים רפואיים ולצוותים חינוכיים במוסדות החינוך הפורמלי והא-פורמלי.

שותפים ותומכים

העמותה פועלת במיזם משותף עם אשכולות נגב מזרחי ומערבי וקרן יד הנדיב כשותפה מרכזית. מקורות מימון נוספים הם תכנית החומש לחברה הבדואית וקרנות בארץ ובעולם.

צור קשר

בין אם תרצו לתרום, להצטרף אלינו או סתם לשוחח – פנו אלינו!

כתובת

Workies - וורקיז - משרדים וחללי עבודה משותפים להשכרה בבאר שבע

טלפון

052-5420325

דוא"ל

Office@al-baqour.org.il

דילוג לתוכן